top of page

Pelitoimintaa Suomessa

Tietosuoja- ja henkilörekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Pelitoimintaa Suomessa -sivusto.

 • Sähköposti: pelitoimintaasuomessa(a)gmail.fi.

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

 • Nimi: Minna Koirikivi.

 • Sähköposti: pelitoimintaasuomessa(a)gmail.fi.

3. Rekisterin nimi

 • Pelitoimijat Suomessa

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 • Henkilötietojen käsittely perustuu toimijoiden itsensä antamaan suostumukseen. Tietojen käyttötarkoitus on ylläpitää tietoja pelitoiminnan järjestäjistä Suomessa ja mahdollistaa lisätietojen kysymisen näiltä toimijoilta.

5. Rekisterin sisältämät tiedot ja käyttökohteet

 • Pelitoiminnan nimi toiminnan yksilöimiseksi.

 • Pelitoiminnan esittely sivustolle tehtävän esittelyn pohjaksi.

 • Pelitoimintaa järjestävän tahon (tai tahon yhteyshenkilön) sähköposti lisätietojen kysymiseksi sivuston ylläpitäjän toimesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Kerättävät tiedot perustuvat toimijan itse antamiin tietoihin, jotka on annettu Pelitoimintaa Suomessa -sivuston sähköisten työkalujen kautta. 

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

 • Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman tietojen antajan suostumusta. 

 • Emme luovuta tai siirrä käyttäjän tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lukuun ottamatta käyttämiämme palveluitamme, jotka tarjotessaan palveluitaan saattavat näin tehdä. Ne noudattavat silloinkin EU:ssa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

8. Tietojen suojaus

 • Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja ne kerätään salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuihin tietokantoihin.

 • Pääsy yhteystietoihin on rajattu vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

9. Tietojen käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti sen ajan kun pelitoiminta on listattuna Pelitoimintaa Suomessa -sivustolle. 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 • Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

11. Rekisteröityjen oikeudet

 • Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva: 

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään henkilötiedot oikeiksi.

  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  • Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

12. Yhteydenotot

 • Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät tästä selosteesta. Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kaksi (2) nimetyille yhteyshenkilöille.

13. Muutokset tietosuojaselosteessa

 • Tietosuojaselosteen muutoksista päättää rekisterinpitäjän vastaavat (yhteyshenkilöt). 

 • Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme näistä myös kotisivuilla. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa. 

14. Tehdyt muutokset

 • Ei tehtyjä muutoksia.

bottom of page